Pressmeddelande

Så bemöter du konspirationsteorier i klassrummet

Publicerad 2017-10-26 09:02:00

På Skolforum i Stockholm 30–31 oktober lanserar Expo handboken ”Med myter som vapen”. Boken är kostnadsfri och vänder sig till dig som arbetar i skolan.

I en värld av ett allt snabbare informationsflöde, alternativ fakta och fake news är det tydligt att skolan som förmedlare av demokratiska värderingar också behöver kunskap om, och verktyg för att bemöta konspiratoriska idéer.

Stiftelsen Expo erbjuder därför sedan en tid fortbildning för skolpersonal i vad konspirationism är, hur den tar sig uttryck och hur den kan bemötas bland eleverna. Nu tar vi nästa steg, och lanserar ”Med myter som vapen”, en handbok i hur skolpersonal kan bemöta konspirationism hos elever.

– Expo har utbildat lärare och elever sedan 2006 och vi möter tyvärr allt oftare konspirationsterorier bland unga. Det kan vara alltifrån att CIA och USA:s regering själva ligger bakom terrorattacken mot World Trade Center i New York 11 september 2001, till att månlandningen aldrig ägt rum. Vår förhoppning är att handboken ”Med myter som vapen”, tillsammans med våra utbildningar ska ge lärare och pedagoger i skolan en god grund i att bemöta konspirationsteorier i praktiken, berättar Niclas Nilsson, utbildningsansvarig på Stiftelsen Expo.

– Den svenska skolan ska inte bara utgå från tron på kunskap och grundläggande demokratiska värderingar. Den ska också förmedla dem, och förbereda eleverna för ett aktiv deltagande i samhällslivet, fortsätter Niclas Nilsson.

– Om en konspiratorisk världsbild får fäste bland unga har vi ett stort problem – konspirationismen är full av rasistiska föreställningar och tankar om att det är någon annan som styr, att vi bara är spelbrickor i hemliga och dolda makthavares händer. Det är idéer som i praktiken både fråntar oss ansvar och möjligheter att påverka våra liv.

Vill du boka en utbildning om konspirationism? Mejla [email protected].

Mer information om handboken och hur du beställer den hittar du på expo.se.

”Med myter som vapen” är del i ett projekt som Stiftelsen Expo drivit 2016–2017, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Inom projektet har också ett hundratal lärare fortbildats. Fortbildningen har skett i samarbete med Lärarnas Riksförbund.

Boken utgår från intervjuer med lärare och gruppintervjuer med ungdomar 13–18 år, och bygger på samtal med sakkunniga inom ämnesområden relevanta för temat.

Presskontakt


Anna Rohlin Larsson
Verksamhetschef
Telefon: 08-400 219 29
[email protected]

För pressbilder klicka här

Expo i media