Pressmeddelande

Expo tilldelas STs Arbetslivspris

Publicerad 2015-11-26 14:20:25

På onsdagskvällen delade fackförbundet ST ut sitt årliga Arbetslivspris. Denna gång går priset till Stiftelsen Expo. Motiveringen lyder:

“Stiftelsen Expo följer och uppmärksammar uthålligt och med stor kunskap det hot mot det demokratiska samhället som högerextremism och högerpopulism utgör. Sådana rörelser och strömningar utgör också ett direkt hot mot statens anställda. Stiftelsen Expo värnar genom sin granskning och opinionsbildning det öppna, demokratiska samhället och bidrar på så sätt till ett tryggare arbetsliv för de ST-medlemmar som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag. Genom sitt arbete mot rasism och antisemitism bidrar de också till ett samhälle och ett arbetsliv där alla är inkluderade och behandlas på lika villkor.”

- Det är med stolthet och glädje som vi tar emot priset. Samtidigt är priset mer än ett erkännande av Expos arbete mot intolerans och rasism. Det är ett ställningstagande från STs sida, vilket är positivt eftersom fackföreningsrörelsen spelar en viktig roll i arbetet för ett öppet och inkluderande Sverige, säger Maria-Pia Cabero, utbildningssamordnare på Expo, som tog emot priset på onsdagskvällen.

Priset tilldelas mottagare som arbetar för att uppmärksamma frågor såsom lönepolitik, jämställdhet, mångfald och ledarskap eller andra frågor som ST uppfattar som angelägna för att utveckla arbetslivet. STs Arbetslivspris består av 25 000 kronor och ett diplom.

Tidigare pristagare:

2014: Stiftelsen Tryggare Sverige

2013: Laura Hartman, docent i nationalekonomi och chef på Försäkringskassans avdelning för analys och prognos - för att hon bidrar till att ta fram ny kunskap om arbetslivet i vid mening

2012: Gertrud Larsson, dramatiker - för att hon i teaterns form levandegör moraliska dilemman i det offentliga uppdraget

2011: Arena Skolinformation - för att de ökat kännedomen bland 100 000-tals skolelever om arbetslivet

2010: Diana Janse - ambassadören som skrev boken "En del av mitt hjärta lämnar jag kvar"

2008: Barbro Jönsson, åklagare – för hennes kamp mot organiserad brottslighet

Presskontakt


Anna Rohlin Larsson
Verksamhetschef
Telefon: 08-400 219 29
[email protected]

För pressbilder klicka här

Expo i media