Pressmeddelande

​Ny rapport: Dåligt rättsskydd vid hatbrott och diskriminering

Publicerad 2015-11-09 06:41:41

Sveriges lagstiftning mot diskriminering är ett luftslott. Vi har ett abdikerat rättsskydd där rättigheter ofta bara finns på pappret. Det visar en ny rapport av Stiftelsen Expo baserad på minoritetssvenskars upplevelser av hatbrott, diskriminering och möjligheter till upprättelse.

Rapporten Stängda dörrar visar bland annat följande:

Anmälningar om diskriminering leder sällan någonvart. En intervjuad berättar att den romska gruppen under en period såg till att anmäla diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det gav effekt i form av ökat antal anmälningar. Men få fall drevs vidare av myndigheten. Istället användes de som underlag i rapporter och "till lite vad som helst”, varför anmälningarna upphörde.

Skolan behöver bli bättre på att hantera rasistiska yttringar och på att kritiskt granska läromedel. Intervjupersoner i rapporten berättar om stereotypa bilder och fördomsfulla påståenden under själva undervisningen. Lärare har även uppmanats att inte vara öppna med sin religiösa identitet - allt för att inte stöta sig med elever eller föräldrar.

Också Sveriges hatbrottsarbete är kantat av hinder. Polisen uppvisar tidvis en bristande förmåga att identifiera hatbrottsmotiv vid anmälningar. Orsaken är helt enkelt bristande kunskap. Skandaler som Skånepolisens register över romer och anhöriga bidrar till att ett redan dåligt förtroende för polisen blivit ännu sämre. En intervjuad med romskt ursprung berättar varför personen aldrig skulle anmäla diskriminering till DO eller hatbrott till polisen, med hänvisning till polisens register:

“Antingen har myndigheterna redan koll på en, och i annat fall finns ingen anledning att berätta att man är resande. Det skulle jag aldrig utsätta min familj för.”

Rapporten är del av Expos samarbete med Civil Rights Defenders inom projektet ”Alla människors rätt - Sveriges ansvar”. Syftet är att lyfta problemet med hatbrott och diskriminering, stärka utsatta människor och ställa staten till svars. Projektet drivs tack vare medel från Postkodlotteriet.

Ladda ner rapporten Stängda dörrar: http://expo.se/www/download/Expo-Publikation-Stangda-dorrar-WEBB.pdf

Högupplöst bild: http://www.mynewsdesk.com/se/expo/images/rapporten-staengda-doerrar-488261


För mer information kontakta:

Maria-Pia Cabero: 08-400 219 89
Sara Duarte: 040-600 55 84

Presskontakt


Anna Rohlin Larsson
Verksamhetschef
Telefon: 08-400 219 29
[email protected]

För pressbilder klicka här

Expo i media