Historia

Sedan 1995 har Stiftelsen Expo kartlagt, granskat och informerat om den organiserade intoleransen. Stiftelsen, som först hette Hill-stiftelsen, grundades av bland andra Stieg Larsson i syfte att stå som utgivare för den nystartade Tidskriften Expo.
Namnbytet till Stiftelsen Expo skedde 2001 och stiftelsens verksamhet har växt kontinuerligt. Idag är Expo den naturliga aktören för intresserade privatpersoner, journalister och förtroendevalda att höra av sig till med frågor om organiserad intolerans i allmänhet och högerextremism i synnerhet.

Från att i huvudsak ha drivits av ideella eldsjälar har verksamhetsgrenarna utvecklats och professionaliserats och idag är vi ett tjugotal anställda som arbetar med stiftelsens verksamhet på olika sätt. Våra ideella medarbetare är fortfarande en förutsättning för att vi ska kunna producera Tidskriften Expo, förse nyhetssajten Expo.se med de senaste nyheterna och analyserna och folkbilda människor runt om i Sverige om våra frågor.

Stiftelsen Expo har medarbetare på flera platser i landet. Från och med våren 2012 har vi stärkt vår lokala närvaro i Malmö genom att öppna ett kontor där.

Utmärkelser


Genom åren har Stiftelsen Expo fått flera utmärkelser. Nedan kan du se ett urval.

QX Hederspris 2011
"QX lyfter i år blicken och ser bortom vår egen HBT-horisont.
Årets hederspris går till en stiftelse. En stiftelse vars personal och vars arbete vi känner en enorm respekt och beundran för.
När Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen är årets hederspristagare där med sina vassa och granskande pennor, när 67 ungdomar mördas på ett sommarläger i Norge ger de oss bakgrunden, ovärderlig kunskap och fakta. När skolor och företag vill upplysa elever och personal om främlingsfientlighet, intolerans och homofobi kommer årets hederspristagare dit och håller föredrag och anordnar temadagar. Stiftelsen Expo har som mål att upplysa allmänheten om rasism och främlingsfientlighet, deras syfte är att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Många känner säkert till att en av tidningen Expos grundare var Lisbeth Salanders skapare, författaren Stieg Larsson.
Årets hederspristagare är helt klart hjältar som ägnar sina liv åt att stå emot rasistiska och högerextrema grupper i samhället. Något vi alla, som tillhör en minoritet, ska vara otroligt tacksamma för.

5i12-priset 2011
"Stiftelsen Expo har under många år varit en betydelsefull kraft och kunskapsbank i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och intolerans. Medarbetarna har visat att man genom stor kunskap, personligt engagemang, mod och uthållighet kan göra viktiga opinions- och folkbildningsinsatser. Stiftelsen Expo har också kartlagt nazistiska och högerextrema grupper och byggt upp ett imponerande och värdefullt arkiv som fått stor respekt både nationellt och internationellt och tilldelas därför 5i12-priset 2011" .

John Hrons pris 2011
John Hrons stiftelse, som står bakom priset, skriver i sin motivering:

"När Expo möter förtryck som riktas mot människornas lika värde bjuder Expo på motstånd och försvarar mänskliga värden. Expo synliggör nazism, rasism och främlingsfientlighet i sådan grad att riksdagen, regeringen, myndigheter och allmänheten bör lyssna på deras vittnesmål och därmed bidra till att unga människor får möta framtiden med hopp och tillförsikt."

Årets tidskrift 2010
Årets tidskrift delas ut av branschorganisationen Sveriges tidskrifter. Juryns motivering:
"Expo har inte hunnit ifatt tiden, det är tiden som hunnit ifatt Expo. Tyvärr. I ett politiskt tillstånd där mörkret lägger sig över Europa är Sveriges mest ambitiösa kartläggning av främlingsfientliga rörelser mer oundgänglig än någonsin. Den internationella utblicken, skapandet av sammanhang och den enorma kunskapsbanken gör Expo omistlig."
 


Stipendium från Anna Lindhs minnesfond 2010

"Styrelsen ger Anna Lindh-stipendium till Stiftelsen Expo med motiveringen:
 Stiftelsen Expo arbetar för det "fria och öppna Sverige utan rasism och främlingsfientlighet" – det Sverige som Anna Lindh lovade att arbeta vidare för i sina minnesord över Olof Palme. Det är också det Sverige där Expos medarbetare ibland hotas att välja mellan det trygga livet och den livsviktiga utbildningen och journalistiken. Tack vare Expos förebyggande och opinionsbildande arbete uppmärksammas högerextrema, odemokratiska och exkluderande tendenser i samhället på ett tidigt stadium. Insikten om den ständigt nödvändiga kampen för demokrati, allas lika värde och mänskliga rättigheter driver Expos ideligen växande verksamhet framåt.

Torgny Segerstedts Frihetspenna 2007

Stiftelsen Expo får Frihetspennan 2007 för sitt arbete för demokrati och yttrandefrihet genom sin kamp mot alla rasistiska, högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Stiftelsen Expo har sedan den grundades 1995, trots upprepade allvarliga hot, fortsatt att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextremiska och rasistiska grupper. Stiftelsens grundare Stieg Larsson och medarbetare har förutom tidskriften Expo också publicerat en rad böcker om hedersmord, svensk nazism och främlingsfientliga partier. Vikten av sådana insatser för att hindra och stoppa dessa antidemokratiska tendenser kan inte nog högt värderas".

Pressmeddelanden

Expo i media

Stieg Larsson 1954-2004